KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB

× Over de KMJC Omgeving Lidmaatschaps Jachthaven Clubhuis Contact

Over de KMJC


De Koninklijke Marine Jacht Club werd opgericht op 29 april 1899 door officieren van de Koninklijke Marine om zeemanschap bij jonge marineofficieren te bevorderen. De verantwoordelijkheden behorend bij het commando van een zeegaand jacht, hoe klein ook, werden beschouwd als de beste voorbereiding op de loopbaan als Officier bij de marine. Hetzelfde gold voor het weerstaan van de elementen op een klein en laag dek. Een ander karaktervormend aspect van zeezeilen, in het bijzonder bij wedstrijden, is dat het samenwerken vereist. Samenwerken onder veeleisende omstandigheden werd beschouwd als onmisbaar in het stimuleren van leiderschapskwaliteiten. De KMJC stimuleert haar leden om deel te nemen aan zeilwedstrijden en geeft trainingen in zeemanschap, navigatie en wedstrijdzeilen. Naast deze 'core business' organiseert de KMJC regatta’s en vertegenwoordigt zij de Koninklijke Marine tijdens nautische evenementen.

In november 1901 ontving de Marine Jacht Club haar predicaat Koninklijk van Koningin Wilhelmina. In de eerste tien jaar was ongeveer 40% (± 350) van de marine officieren lid van de KMJC. Vandaag de dag bedraagt het aantal leden ongeveer 600. Het lidmaatschap stond oorspronkelijk slechts open voor Officieren, adelborsten en oud-Officieren bij de Koninklijke Marine en de Marine Reserve. Later ook voor Officieren van de gehele Nederlandse Krijgsmacht. En sinds 2008 staat het lidmaatschap open voor ambtenaren in vaste dienst van het Ministerie van Defensie, officieren van buitenlandse strijdkrachten die in Nederland zijn gestationeerd, en, in uitzonderlijke gevallen, mensen buiten defensie.

De KMJC heeft een eigen jachthaven met gezellig clubhuis en is gelegen op Harssens Schiereiland. Passanten zijn van harte welkom.

Wedstrijdzeilen

Vanaf haar oprichting is de KMJC betrokken geweest bij zeilwedstrijden op zee. Onze jachten, zoals de oude "Najade", deden mee aan de Fastnet Race, de Hoek van Holland - Harwich, de Noordzee Regatta, en vele andere, mede onder het bevel van de beroemde schippers zoals Wim Coolhaas. Hoewel halverwege de 20e eeuw een groot aantal leden enthousiast wedstrijden zeilde, kreeg recreatief zeilen later de overhand. Maar een harde kern van wedstrijdzeilers bleef bestaan. Erelid Aas Visser zeilde actief in de Draak en IOR-klasse jachten. Schippers zoals Dirk de Haan en Marc Lohmeijer zeilden succesvol de Pion-klasse 'Gouden Ruiter' en de X-klasse "BaXmeester". Ook de latere generatie schippers zoals Bas Dijkhuizen, Joost Carol, Paul Bijleveld en Erik Enzerink hebben in de jaren ’90 de KMJC-prijzenkast nog goed gevuld met veel bekers en diverse titels van Nederlandse kampioenschappen. Tegenwoordig bestaat de KMJC voornamelijk uit recreatieve zeilers en is het wedstrijdzeilen op de achtergrond geraakt.

Zeilen voor Zeemanschap

Veel wetenswaardigs over de KMJC en haar geschiedenis is te vinden in het boek dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KMJC in 1999 is uitgegeven: H. Vandersmissen, Zeilen voor Zeemanschap: 100 jaar Koninklijke Marine Jacht Club, De Walrus: Witmarsum 1999 (ISBN 90-76623-01-5).

Bestuur

Voorzitter:
P. (Peter) van den Berg
Secretaris:
F.J. (Frans) Jansen
Penningmeester:
W.W. (Wouter) Schalkoort
2e Penningmeester:
B. (Bas) Kreijger
Commissaris Ledenadministratie:
M.L. (Mees) Vervelde
Commissaris Materieel:
J. (Jos) de Jong
Commissaris Infrastructuur:
F.J. (Frans) Jansen
Commissaris Activiteiten:
E. (Ed) Warsen
Beschermheer:
M.G.L.H. (Maarten) Tossings